بیمه باربری

بیمه باربری
بیمه باربری2019-06-10T13:03:21+00:00

بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا

رشته بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا به عنوان یکی از بخش های فنی شرکت در بر گیرنده رشته های بیمه ای حمل کالا، وجوه، کشتی و هواپیما می باشد. گسترش روز افزون تجارت، دخالت عوامل مختلف در یک فرآیند تجاری باعث آن گردیده که امروزه نظام تجاری ساز و کار پیچیده و خاص خود را مطالبه نماید. ورود بیمه گران به این عرصه در جهت تسهیل و ایجاد اطمینان بیشتر بین طرفین تجاری است. بیمه حمل و نقل کالا یکی از متدهایی است که صاحبان بنگاه های تجاری و تجار به منظور سهولت و گسترش مبادلات تجاری از آن بهره می جویند. این بیمه برخوردار از حمایت قانون بیمه، قانون تجارت، آیین نامه های شورای عالی بیمه و عرف جهانی می باشد و متعهد به ایفای نقش مؤثر خود در مبادلات تجاری است.

رشته های بیمه ای هواپیما و کشتی نیز از جمله بیمه های تخصصی می باشند که علاوه بر نیاز به تخصص و تجربه خاص در این رشته ها به خاطر وجود پتانسیل خسارات فاجعه بار و نگاه خاص و ویژه افکار عمومی به اتفاقات هوایی و دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا حضور فعال توام با دقت نظر و تفکر فنی از جمله مواردی است که همواره می باید مد نظر قرار گیرد زیرا همانطور که جذب بیمه گذاران خاص در این رشته ها می تواند بعد تبلیغاتی بسیار بالایی برای شرکت در بر داشته باشد، از دست دادن هر یک (فارغ از علت آن) نیز به نوبه خود می تواند دارای پیامد و اثرات ضد تبلیغی برای شرکت فراهم سازد.

 • بیمه حمل و نقل کالا

  بیمه حمل و نقل به صورت شکلی به دو طریق بیمه نامه ساده و قرارداد صادر می گردد.

  • بیمه نامه حمل و نقل ساده :

   قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار منعقد می‌گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوق و تعهدات طرفین معین می‌شود. لکن مشخصات محمولات و نحوه حمل آنها زمانی به اطلاع بیمه‌گر می‌رسد که بیمه‌گزار اقدام به حمل کالا می‌نماید. با صدور چنین قراردادهایی کلیه حمل و نقل‌هایی که بیمه‌گزار در آینده انجام می‌دهد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد مشروط به اینکه بیمه‌گزار مشخصات و نحوه حمل کالا و وسیله حمل، مبدا و مقصد و بطور کلی کلیه اطلاعاتی که در قرارداد پیش‌بینی نشده و احتیاج به تصریح دارد قبل از حمل به اطلاع بیمه‌گر برساند تا بیمه‌گر نسبت به صدور گواهی بیمه اقدام نماید. بدیهی است این اطلاعات می‌بایست قبل از شروع حمل به اطلاع بیمه‌گر برسد مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد.

  • عمومی: یک قرارداد کلی است که بین بیمه گر و بیمه گزار منعقد می گردد و در آن شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوقی و تعهدات طرفین مانند خطرات تحت پوشش ، شیوه حمل معین می شود و درآن با یک سرمایه بیمه ای معین و مشخص موافقت می گردد.

  • بیمه حمل و نقل کالا بر اساس طریقه حمل، محدوده جغرافیایی و پوشش های بیمه ای قابلیت تقسیم بندی به شرح ذیل را دارد:

  • بر اساس محدوده جغرافیایی: بر اساس این نظریهبیمه حمل و نقل کالا به داخلی، وارداتی، صادراتی و ترانزیت تقسیم می شود. در بیمه حمل و نقل داخلی به دو رویه عمل می گردد.

  • بر اساس پوشش هایبیمه ای: بیمه حمل و نقل کالا بر اساس پوشش های A, B,C و Total Loss تقسیم بندی می شود.

کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

 • بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)

  کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه‌‌های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرندو مبدأ آن ایران و مقصد کشور خارجی می باشد.

 • بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(عمومی)

  کالا لزوماً‌ از مرز ایران گذر کند.

 • غیر عبوری:

  کالایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل کشور از شهری به شهر دیگر جابجا می‌شوند، تحت عنوان بیمه‌‌های داخلی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

 • بیمه حمل و نقل کالا وارداتی(ساده)

  کالاهایی که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهانی به خارج از کشور ارسال می‌گردد، تحت عنوان بیمه های صادراتی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرندو مبدأ آن ایران و مقصد کشور خارجی می باشد.

 • بیمه حمل و نقل کالا ترانزیت(ساده)

  کالا لزوماً‌ از مرز ایران گذر کند.

 • غیر عبوری :

  ​یکی دیگر از رشته های بیمه ای زیر مجموعه بیمه های کشتی ، هواپیما و حمل کالا ، بیمه پول در صندوق و پول انتقالی ( در راه ) می باشد در این بیمه نامه انواع پول نقد شامل انواع پول رایج (اسکناس ، مسکوکات ) و ارز و پول غیر نقد شامل انواع چک، سفته، تمبر، اوراق قرضه و مشارکت، شمش و سکه های طلا و نقره طی انعقاد یک قرارداد کلی تحت پوشش قرار می گیرند .

 • 1. هواپیما

  رشته ها و زیر رشته های بیمه ای بخش هوایی به شرح ذیل است:

  • سنگین و فوق سنگین(که اغلب جهت جابجایی بار ومسافر مورد استفاده قرار می گیرند)

  • این بیمه پوشش های زیر را دربر می گیرد :

   • هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما

   • هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه

   • بیمه فوق پوشش هزینه مربوط به فرانشیز بیمه‌ بدنه را دربر می گیرد .

   • بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلی کوپتر(Hull War)

    این بیمه بخشی از خسارات ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی را تحت پوشش قرار می دهد.

   • بیمه خسارات کلی هواپیما و هلی کوپتر(Total Loss)

    بیمه فوق پوشش تسویه حساب بدنه هواپیما در مواقعی که خسارت بصورت کلی حادث می‌گردد و کل هواپیما از بین رفته باشد را دربر می گیرد .

   • بیمه تجهیزات فرودگاهی (Ground Handling Equipment)

    بیمه تجهیزات فرودگاهی پوشش بیمه بدنه کلیه تجهیزات فرودگاهی و ماشین آلات فرودگاهی در برابر حادثه را دربر می گیرد .

   • بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی(Spar Parts)

    این بیمه پوششهای زیر را دربر می گیرد :

    • موتور هواپیما

    • قطعات لوازم یدکی (شامل لوازم یدکی و موتورهای یدکی حمل شده)

    • دستگاه‌های زمینی بکار رفته در رابطه با هواپیما

    • تجهیزات موجود در کار کارگاهها

    • دستگاه‌های لازم جهت جابجایی زمینی

    • دستگاه‌های کامپیوتری

    • سیستم‌های شبیه‌ساز

    • دستگاه‌های الکتریکی، مکانیکی حفاظتی در برابر آتش

    • اقلام تجاری و موادغذایی

   • بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

    این بیمه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را دربر می گیرد.

   • بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین(Baggage)

    بیمه فوق پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران را دربر می گیرد.

   • بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث (Third Party Legal Liability)

    بیمه مذکور پوشش خسارت به اشخاص ثالث ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص یا اشیا را دربر می گیرد .

   • بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)

    این بیمه پوشش خسارت وارد به کالاکه با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می‌گردد را دربر می گیرد .

   • بیمه مسئولیت ناشی از جنگ(War Liability)

    بیمه فوق پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی به اشخاص ثالث را دربر می گیرد .

   • بیمه مسئولیت عمومی

    بیمه مسئولیت عمومی پوشش غرامت ناشی از صدمات بدنی و یا فقدان و یا خسارت به اموال ایجاد شده از کار و فعالیت بیمه‌گزار به عنوان متصدی حمل و نقل را دربر می گیرد .

   • بیمه مسئولیت تولید(Product Liability)

    این بیمه پوشش صدمات جانی یا آسیب‌های مالی وارد به تولیدات ساخته شده در هنگامی که از مالکیت یا تحت کنترل بیمه‌گزار خارج گردیده است را دربر می گیرد .

   • بیمه مسئولیت خدمات زمینی

    این بیمه پوشش های زیز را دربر می گیرد :

    • کنترل ترافیک هوایی- آشیانه

    • جابجایی مسافر و بار

    • تامین سوخت و غذا

    • تجهیزات و نگاهداری هواپیما

    • یدک کشیدن هواپیما

    • آتش‌نشانی و امداد فرودگاهی

   • بیمه حوادث سرنشین

    بیمه حوادث سرنشین پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم گردد را دربر می گیرد .

   • بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبانان

    این بیمه پوشش تامین خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی بطور دائم یا موقت را دربر می گیرد .

   • بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی

    بیمه تجهیزات و لوازم یدکی شرکت های هواپیمایی به منظور بیمه کردن انواع تجهیزات مربوط به بدنه هواپیما شامل موتور(در هنگامی که بر روی هواپیما نصب نباشد)،قطعات یدکی دستگاه های زمینی و تجهیزات در کارگاه ها در هنگامی که در انبار بوده و یا در حال حمل و نقل باشند مورد استفاده قرار می گیرد.

   2. بیمه پول

   بیمه پول یکی دیگر از رشته‌های بیمه‌ای زیرمجموعه گروه بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا می‌باشد که در آن انواع وجوه نقد شامل انواع پول رایج (اسکناس، مسکوکات) و ارز و وجوه غیرنقد شامل انواع چک، سفته، تمبر، اوراق قرضه و مشارکت، شمش و سکه‌های طلا و نقره تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

   بیمه پول مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

   • بیمه وجوه و مسکوکات (درراه)

    بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانک‌ها و واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا مقصدهای مختلف در داخل شهرها و بین شهرها در سراسر کشور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی، انفجار و دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه احتیاج به بیمه وجوه در راه دارند.

    در این نوع بیمه، بیمه‌گزار متعهد می‌گردد که کلیه نقل و انتقالات پول را قبل و یا بلافاصله بعد از حمل سریعاً به اطلاع بیمه‌گر برساند و طی این اعلامیه مبدا، مقصد، مقدار پول نقل مکان یافته را قید نماید و بیمه‌گر طبق اطلاعیه‌های ارسالی و براساس مقدار واقعی مجموع پول‌های نقل مکان یافته با صدور گواهی حمل مراتب را تائید می‌نماید.

    نرخ حق‌بیمه وجوه انتقالی با توجه به میزان وجوه، دفعات حمل، مسافت و محدوده جغرافیایی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط ایمنی (اتومبیل مخصوص و افراد مسلح) و پیش‌بینی آن در قرارداد تعیین می‌گردد.

   • بیمه وجوه و مسکوکات در صندوق

    بانک‌ها، موسسات و شرکت‌ها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه می‌نماید.

    نرخ حق‌بیمه وجوه در صندوق با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان) تعیین می‌گردد.

   3. بیمه کشتی

   حمل و نقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل از قدمت بسیار بیشتری برخوردار بوده و به لحاظ حجم و مقدار کالای جابجا شده نیز دارای بیشترین سهم می‌باشد؛ به گونه‌ای که حسب آخرین آمار موجود حدود 90 درصد کالاها در تجارت بین‌المللی از طریق دریا حمل می‌گردد که این خود بیانگر اهمیت بسزایی است که بیمه‌های در میان سایر رشته‌های بیمه‌ای دارد.

   این رشته مشتمل بر 3زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

  آیمن بیمه

  نمایندگی بیمه ایران کد ۲۰۰۵۸ با مدیریت ایمان معینی فرد

  تماس باما

  • سعادت آباد – خیابان ریاضی بخشایش – روبروی بیمارستان عرفان – کوچه قائم – پلاک ۴ – واحد ۲۰۱

  • info@imanbimeh.com